0672 211-258, 0620/349-7567 teszveszkucko[kukac]gmail.com Pécs, Szent Mór u. 5. Bejárat a József utcai kapun
Kapcsolat

Családi bölcsőde

2017.02.08. szerda - 21:39

Mi is az a családi bölcsőde?

2017.01.01-től a családi napköziknek általuk választott új szolgáltatási formába kellett átalakulniuk. Alapítványunk a családi napközihez legjobban hasonlító családi bölcsőde szolgáltatást választotta. Az általános meghatározása a családi bölcsődéknek:

A családi bölcsőde saját házban, lakásban, vagy egyéb erre a célra kialakított helyiségben végzett családias szolgáltatás, mely nappali felügyeletet, gondozást és étkezést nyújt a hozzájuk járó gyermekeknek.

Jellemzői:

– 20 hetestől 3 éves (felmentés esetén 5 éves) korig vállalhat gyerekfelügyeletet (alapítványunk 1,5 éves kortól vesz fel gyerekeket)

– a gyermekek életkorának megfelelő napközbeni gondozás és foglalkozások

– 5-7 főnyi gyermek létszám

– családias körülmények

Részlet a törvényből [Gyvt. 41. §]

  1. §313 (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

  1. a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
  2. b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
  3. c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően –

  1. a) a bölcsődei ellátás,
  2. b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
  3. c) az alternatív napközbeni ellátás.

 További információk a Gyermekvédelmi Törvényben.

Részletesen az általunk nyújtott szolgáltatásról a helyszínek között felsorolt Tesz-Vesz Kuckó Családi Bölcsőde címnél olvashattok!

Copyright © 2015 TeszVeszKuckó